Wykaz Podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników dla kl. I Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Ponad  słowami. Kl.1. Cz. 1 i 2.  Zakres podst. Podręcznik do j. polskiego.
Chmiel M., Kostrzewa E.
Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Matura Focus 2. Podręcznik  + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson
3. Język  niemiecki Perfekt 1. Podręcznik + ćwiczenia.   B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska. Wyd. Pearson
4. Język francuski En action 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Wiedza o kulturze Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze Nowa Era
6. Historia Poznać przeszłość. Wiek XX.
Roszak S., Kłaczkow J.
Wyd. Nowa Era
7. Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi. Podręcznik dla szkół ponadgim. Janicki A., Wyd. Nowa Era
8. Podstawy przedsiębiorczości Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości.

Neneman J. i 2in.,

Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
9. Geografia Zaniewicz Z., Ciekawi świata. Geografia. Podręcznik. Zakres podst. Wyd. Operon
10. Biologia Biologia. Podr. do szkół ponad.

Jakubik B., Szymańska R.,

Wyd. Operon
11. Chemia Chemia. Ciekawi świata. Podręcznik , zakres podst. Meszko J., Wyd. Operon
12. Fizyka Świat fizyki. Podr. dla szkół ponadgim. Zakres podstawowy. Fiałkowska M. (red.) Wyd. ZamKor
13. Matematyka Matematyka 1. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie podst. i rozsz.

2.Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych.

Babiański W., Chańko L., Ponczek D.,

Wyd. Nowa Era
14. Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu. Podręcznik. Kl. I Breitkopf B.,Cieśla M. Wyd. Szk. i Pedagog.

 

 

Wykaz podręczników dla kl. I Technikum 5-letniego

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Sztuka wyrazu. Język polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Bunda i inni. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2. Język  angielski Focus 2, Second Edition. S. Kay i in. Wyd. Pearson
3. Język  niemiecki Perfekt 1. B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska. Wyd. Pearson
4. Język francuski En action 1 . Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Wyd. Hachette
5. Plastyka Plastyka. Podr. dla szkół ponadpodst.  Zakres podstawowy. A. Przybyszewska- Pietrasiak. Wyd. Operon
6. Historia Poznać przeszłość. Podr. do historii dla LO i technikum. Zakres podstawowy. M. Pawlak, A. Szwedo. Wyd. Nowa Era
7. Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi. Janicki A. Wyd. Nowa Era
8. Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. J. Korbo,  Z. Smutek. Wyd.Operon
9. Geografia Oblicza geografii 1. Podr. dla liceum ogól. i technikum. Zakres podstawowy R. Malarz, M. Więckowski. Wyd. Nowa Era
10. Biologia Biologia na czasie 1. Podręcznik biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek, Wyd. Nowa Era
11. Chemia To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik  dla liceum ogólnoksz. i tech. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.R. Hossa, A. Mrzigod, J. Mrzigot Wyd. Nowa Era
12. Fizyka Fizyka. Zakres podstawowy. Cz. 1. L. Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda. Wyd. WSiP
13. Matematyka MATeMAtyka  1.  Podr. do matematyki  dla liceum i tech.  Zakres podstawowy  i rozszerzony . W. Babiański, L. Chańko, K. Wej. Wyd. Nowa Era
14. Edukacja dla bezpieczeństwa EDB dla liceum i technikum do zakresu podstawowego. B. Breitkopf i inn. Wyd. WSiP

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla kl. II Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Cunnigham S.i in.,
Real Life. Pre-Intermediate.
Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń.
Wyd. Pearson Longman.
Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki Genau 2 –podręcznik z ćwiczeniami. 

 C. Tkadkeckowa i in.,

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Podstawy przedsiębiorczości Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości.Neneman J. i in., Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
6. Matematyka Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 2.  Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
7. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część I. Wyd. ZamKor
8. Biologia

( dla tech. ortopedy)

Kaczmarek D.i in., Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik  dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Operon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla kl. III Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.  Cz. 2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Cunnigham S.i in., Real Life. Intermediate. Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson Longman.Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki C. Tkadkeckowa i in.,

Genau 3 –podręcznik z ćwiczeniami.  

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Biologia
(dla tech. ortopedy)
Zalewska M., Szczygieł,

Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 2

Wyd. Operon
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2. Wyd. ZamKor
7. Matematyka Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
8. Historia i społeczeństwo 1.Maćkowski T., Ojczysty Panteon
i ojczyste spory. Podręcznik.

2. Janicka I. , Rządzący

i rządzeni. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników dla kl. IV Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Pruszczyński R., Równy M. , Ponad  słowami. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.3.  Cz.1 i 2. Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Repetytorium maturalne Wyd. Pearson
3. Język niemiecki 1. Repetytorium maturalne. Direkt-matura podstawowa.  Ćwikowska B., Jaroszewicz B.  Wojdak-Niklewska A. Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Biologia
( dla tech. ortopedy)
Michalik A., Kaczmarek D.,  Falkowski T., Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 3.

Wyd. Operon
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

Część 2.

Wyd. ZamKor
7. Matematyka 1. Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

2. Teraz matura 2015. Matematyka. Poziom podstawowy. Zbiór zadań i zestawów maturalnych.

Wyd. Nowa Era
8. Historia i społeczeństwo 1. Centek J., Poznać przeszłość. Wojna  i wojskowość. Podręcznik.

2. Kłodziński K., i in. Poznać przeszłość. Europa

i świat. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era

Wykaz podręczników dla kl. II Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski CunnighamS.i in.,
Real Life. Pre-Intermediate.
Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń.
Wyd. Pearson Longman.
Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki C.Tkadkeckowa i in.,

Genau 2 –podręcznik z ćwiczeniami.  

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action! 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
4. Podstawy przedsiębiorczości Neneman J. i in., Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
5. Matematyka Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 2.  Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część I. Wyd. ZamKor
7. Biologia

( dla tech. ortopedy)

Kaczmarek D.i in., Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik  dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Operon
8. Religia Świadek Chrystusa w świecie Wyd. WAM

 

 Wykaz podręczników dla kl. III Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.  Cz. 2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski CunnighamS.i in., Real Life. Intermediate. Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson Longman.Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki C.Tkadkeckowa i in.,

Genau 3 –podręcznik z ćwiczeniami.  

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action! 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Biologia
(dla tech. ortopedy)
Zalewska M., Szczygieł,

Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 2

Wyd. Operon
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2. Wyd. ZamKor
7. Matematyka Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
8. Historia i społeczeństwo 1.Maćkowski T., Ojczysty Panteon
i ojczyste spory. Podręcznik.2. Janicka I. , Rządzącyi rządzeni. Podręcznik.
Wyd. Nowa Era
9. Religia Świadek  Chrystusa w świecie. Wyd. WAM

 

 Wykaz podręczników dla kl. IV Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Pruszczyński R., Równy M. , Ponad  słowami. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.3.  Cz.1 i 2. Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Repetytoriummaturalne Wyd. Pearson
3. Język niemiecki 1. Repetytorium maturalne. Direct-matura podstawowa.  Ćwikowska B., Jaroszewicz B.  Wojdak-Niklewska A. Wyd. LektorKlett
4. Biologia
( dla tech. ortopedy)
Michalik A., Kaczmarek D.,  Falkowski T., Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 3.

Wyd. Operon
5. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

Część 2.

Wyd. ZamKor
6. Matematyka 1. Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

2. Teraz matura 2015. Matematyka. Poziom podstawowy. Zbiór zadań i zestawów maturalnych.

Wyd. Nowa Era
7. Historia i społeczeństwo 1. Centek J., Poznać przeszłość. Wojna  i wojskowość. Podręcznik.

2. Kłodziński K., i in. Poznać przeszłość. Europa

i świat. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era
8. Religia Świadek Chrystusa w rodzinie. Wyd. WAM