Wykaz Podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników dla kl. I Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Kostrzewa E.

Ponad  słowami. Kl.1. Cz. 1 i 2.  Zakres podst. Podręcznik do j. polskiego.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Matura Focus 2. Podręcznik  + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson
3. Język  niemiecki C. Tkadkeckowa i in.,

Genau1 –podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action! 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
4. Wiedza o kulturze Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze Nowa Era
5. Historia Roszak S., Kłaczkow J.,  Poznać przeszłość. Wiek XX. Wyd. Nowa Era
6. Wiedza o społeczeństwie Janicki A., W centrum uwagi. Podręcznik dla szkół ponadgim. Wyd. Nowa Era
7. Podstawy przedsiębiorczości Neneman J. i 2in., Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
8. Geografia Zaniewicz Z., Ciekawi świata. Geografia. Podręcznik. Zakres podst. Wyd. Operon
9. Biologia Jakubik B., Szymańska R.,  Biologia. Podr. do szkół ponad. Wyd. Operon
10. Chemia Meszko J., Chemia. Ciekawi świata. Podręcznik , zakres podst. Wyd. Operon
11. Fizyka Fiałkowska M. (red.) Świat fizyki. Podr. dla szkół ponadgim. Zakres podstawowy. Wyd. ZamKor
12. Matematyka 1.Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 1. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie podst. i rozsz.

2.Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych. Matematyka.

Wyd. Nowa Era
13. Informatyka Gawełek  A., Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
14. Edukacja dla bezpieczeństwa BreitkopfB.,Cieśla M.  Edukacja dla bezpieczeństwa.Po prostu. Podręcznik. Kl.I Wyd. Szk. i Pedagog.
15. Religia Świadek Chrystusa w kościele Wyd. WAM

 

Wykaz podręczników dla kl. II Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski CunnighamS.i in.,
Real Life. Pre-Intermediate.
Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń.
Wyd. Pearson Longman.
Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki C.Tkadkeckowa i in.,

Genau 2 –podręcznik z ćwiczeniami.  

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action! 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
4. Podstawy przedsiębiorczości Neneman J. i in., Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
5. Matematyka Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 2.  Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część I. Wyd. ZamKor
7. Biologia

( dla tech. ortopedy)

Kaczmarek D.i in., Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik  dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Operon
8. Religia Świadek Chrystusa w świecie Wyd. WAM

 

 Wykaz podręczników dla kl. III Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.  Cz. 2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski CunnighamS.i in., Real Life. Intermediate. Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson Longman.Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki C.Tkadkeckowa i in.,

Genau 3 –podręcznik z ćwiczeniami.  

Wyd. LektorKlett
4. Język francuski En action! 1.Podr. dla szkół ponadgimn. + zeszyt ćwiczeń. Wyd. Hachette
5. Biologia
(dla tech. ortopedy)
Zalewska M., Szczygieł,

Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 2

Wyd. Operon
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2. Wyd. ZamKor
7. Matematyka Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
8. Historia i społeczeństwo 1.Maćkowski T., Ojczysty Panteon
i ojczyste spory. Podręcznik.2. Janicka I. , Rządzącyi rządzeni. Podręcznik.
Wyd. Nowa Era
9. Religia Świadek  Chrystusa w świecie. Wyd. WAM

 

 Wykaz podręczników dla kl. IV Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Pruszczyński R., Równy M. , Ponad  słowami. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.3.  Cz.1 i 2. Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Repetytoriummaturalne Wyd. Pearson
3. Język niemiecki 1. Repetytorium maturalne. Direct-matura podstawowa.  Ćwikowska B., Jaroszewicz B.  Wojdak-Niklewska A. Wyd. LektorKlett
4. Biologia
( dla tech. ortopedy)
Michalik A., Kaczmarek D.,  Falkowski T., Biologia. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Biologia 3.

Wyd. Operon
5. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony.

Część 2.

Wyd. ZamKor
6. Matematyka 1. Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

2. Teraz matura 2015. Matematyka. Poziom podstawowy. Zbiór zadań i zestawów maturalnych.

Wyd. Nowa Era
7. Historia i społeczeństwo 1. Centek J., Poznać przeszłość. Wojna  i wojskowość. Podręcznik.

2. Kłodziński K., i in. Poznać przeszłość. Europa

i świat. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era
8. Religia Świadek Chrystusa w rodzinie. Wyd. WAM