Wykaz Podręczników

Wykaz Podręczników

Wykaz podręczników dla kl. I Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Kostrzewa E.

Ponad  słowami. Kl.1. Cz. 1 i 2.  Zakres podst. Podręcznik do j. polskiego.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Cunnigham S.i in., Real Life. Elementary. Podręcznik  + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson Longman. Wyd. uaktual.
3. Język  niemiecki C. Tkadkeckowa i in.,

Genau 1 -podręcznik

Genau 1 – zeszyt ćwiczeń  

Wyd. LektorKlett
4. Wiedza o kulturze Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze Nowa Era
5. Historia Roszak S., Kłaczkow J.,  Poznać przeszłość. Wiek XX. Wyd. Nowa Era
6. Wiedza o społeczeństwie Janicki A., W centrum uwagi. Podręcznik dla szkół ponadgim. Wyd. Nowa Era
7. Podstawy przedsiębiorczości Neneman J. i 2in., Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
8. Geografia Zaniewicz Z., Ciekawi świata. Geografia. Podręcznik. Zakres podst. Wyd. Operon
9. Biologia Jakubik B., Szymańska R.,  Biologia. Podr. do szkół ponad. Wyd. Operon
10. Chemia Meszko J., Chemia. Ciekawi świata. Podręcznik , zakres podst. Wyd. Operon
11. Fizyka Fiałkowska M. (red.) Świat fizyki. Podr. dla szkół ponadgim. Zakres podstawowy. Wyd. ZamKor
12. Matematyka 1.Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 1. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie podst. i rozsz.

2.Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych. Matematyka.

Wyd. Nowa Era
13. Informatyka Gawełek  A., Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
14. Edukacja dla bezpieczeństwa Boniek B., Edukacja dla bezpieczeństwa. Ciekawi świata Wyd. Operon
15. Religia Świadek Chrystusa w kościele Wyd. WAM

Wykaz podręczników dla kl. II Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Cunnigham S.i in.,
Real Life. Pre-Intermediate.
Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń.
Wyd. Pearson Longman.
Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki Motta G., Ćwikowska B.,
Direkt  neu 1B.
Wyd. LektorKlett
4. Podstawy przedsiębiorczości Neneman J. i in., Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
5. Matematyka Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 2.  Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
6. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony Wyd. ZamKor
7. Biologia

( dla tech. ortopedy)

Kaczmarek D.i in., Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik  dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Operon
8. Religia Świadek Chrystusa w świecie Wyd. WAM

Wykaz podręczników dla kl. III Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.  Cz. 2.

Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Cunnigham S.i in., Real Life. Intermediate. Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson Longman. Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki Motta G., Ćwikowska B.,
Direkt  neu 2A.
Wyd. LektorKlett
4. Biologia
( dla tech. ortopedy)
Kaczmarek  D., Pengal M. .

Biologia 2. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Operon
5. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Wyd. ZamKor
6. Matematyka Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz. Wyd. Nowa Era
7. Historia i społeczeństwo 1.Maćkowski T., Ojczysty Panteon
i ojczyste spory. Podręcznik.2. Janicka I. , Rządzący

i rządzeni. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era
8. Religia Świadek  Chrystusa w świecie. Wyd. WAM

Wykaz podręczników dla kl. IV Technikum

L.p. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. Język polski Chmiel M., Pruszczyński R., Równy M. , Ponad  słowami. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.3.  Cz.1 i 2. Wyd. Nowa Era
2. Język  angielski Cunnigham S.i in., Real Life. Intermediate. Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń. Wyd. Pearson Longman.
Wyd. uaktual.
3. Język niemiecki Motta G., Ćwikowska B.,
Direkt  neu 2 B.
Wyd. LektorKlett
4. Biologia
( dla tech. ortopedy)
Biologia 3. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Operon
5. Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Wyd. ZamKor
6. Matematyka 1. Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

2. Teraz matura 2015. Matematyka. Poziom podstawowy. Zbiór zadań i zestawów maturalnych.

Wyd. Nowa Era
7. Historia i społeczeństwo 1. Centek J., Poznać przeszłość. Wojna  i wojskowość. Podręcznik.

2. Kłodziński K., i in. Poznać przeszłość. Europa

i świat. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era
8. Religia Świadek Chrystusa w rodzinie. Wyd. WAM