Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych, system stacjonarny (wieczorowy).

Uczniowie Szkoły Policealnej Służb Społecznych i Medycznych w zawodzie TERAPEUTA ZAJĘCIOWY uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej w placówce Fundacji im. Brata Alberta  „Przytulisko” w Lubinie, ul. Odrodzenia 8. Pracują w następujących grupach:

  • ceramicznej,
  • gospodarstwa domowego,
  • arteterapii
  • edukacyjno-terapeutycznej z elementami muzykoterapii