Technik masażysta

Technik masażysta

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące  kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług w zakresie masażu. Nauka trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się (3 razy w tygodniu) w systemie wieczorowym.

NOWOŚĆ – KURSY DLA TECHNIKÓW MASAŻYSTÓW!

Podczas trwania nauki w Szkole Policealnej na kierunku technik masażysta, słuchacze mogą nieodpłatnie wziąć udział w szkoleniach, które są potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez szkołę. Warunkiem otrzymania certyfikatów jest ukończenie szkoły i zdanie egzaminu zawodowego. Proponowane szkolenia to:

 • szkolenie z zakresu masażu bańką chińską,
 • szkolenie z zakresu masażu modelującego sylwetkę,
 • szkolenie z masażu relaksacyjnego z elementami lomi lomi,
 • szkolenie z masażu relaksacyjnego z elementami ayurwedy,
 • szkolenie z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych.

Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która stwarza taką możliwość dla swoich słuchaczy. Dzięki poznaniu technik masażu wykraczających poza program nauczania, słuchacze nabywają umiejętności pozwalające im być bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego TECHNIK MASAŻYSTA można podjąć pracę w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • klubach sportowych;
 • prywatna praktyka

Do zadań masażysty należy:

 • wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu,
 • wykrywanie i usuwanie za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych,
 • stosowanie masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu w leczeniu chorych,
 • wykonywanie masażu punktowego,
 • wykonywanie masażu metodą Schantala,
 • wykonywanie masażu sportowego,
 • wykonywanie masażu kosmetycznego.