Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która realizuje świadczenia opiekuńczo-higieniczne nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi w środowisku szpitalnym lub domowym.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • nauka w zawodzie Opiekun Medyczny trwa 1 rok (2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piątki i soboty (co 2 tygodnie)
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu Opiekuna Medycznego

Absolwenci kierunku Opiekun Medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania zawodu Opiekuna Medycznego.

Do zadań opiekuna medycznego należy: 

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
 • wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
 • stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
 • dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!