forex trading logo

Dziennik elektroniczny

Nabór elektroniczny

Nauczyciele
niedziela, 13 października 2013 01:00

Liceum Profilowane, Technikum

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

przedmiot

1.

mgr Ewa Zarzycka 

- Dyrektor szkoły,

- język angielski 

2.

mgr inż. Ewa Majewska 

- kierownik szkolenia praktycznego,

- chemia,

- technologia informacyjna, informatyka

3.

mgr inż. Janusz Bolechowski 

- przedmioty zawodowe – technik optyk

4.

mgr Michał Cierniak 

- język angielski 

5.

mgr inż. Agnieszka Czerwińska-Rożałow 

- biologia, 

6.

mgr Henryk Galas 

- fizyka 

7.

mgr Marzena Hanke

- geografia

8.

mgr Bożena Jankowska 

- przedmioty zawodowe – technik ortopeda

9.

ks. mgr  Jerzy Jastrzębski 

- religia

10.

mgr Ewelina Korotyszewska

- wychowanie fizyczne

11.

mgr  Dorota Lenart

- język polski, wiedza o kulturze

12.

mgr Karolina Mucha

- język niemiecki

13.

mgr Joanna Mały

- przedmioty zawodowe – technik ortopeda

14.

mgr Rafał Porzeziński

- przedmioty zawodowe – technik ortopeda, technik optyk

15.

mgr Anna Przybyła

- język polski

16.

mgr Danuta Szaflińska-Giłyk

- podstawy przedsiębiorczości

17.


- matematyka

18.

mgr Beata Zawadzka-Ząbkiewicz

- język niemiecki

19.

mgr Bogusława Zygman

- bibliotekarz

20.

mgr  Piotr Weryszko

- historia, WOS, EDB

 

Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych

RATOWNIK MEDYCZNY

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot nauczania

1.

 

- Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

2.

mgr Bożena Jankowska

- Podstawy etyki zawodowej

- Medyczne czynności ratunkowe

- Edukacja i dydaktyka ratownictwa

3.

ks mgr Jerzy Jastrzębski

- Język migowy

4.

mgr Ewelina Korotyszewska

- Wychowanie fizyczne

5.

mgr Joanna Mały

- Propedeutyka zdrowia

- Stany  zagrożenia zdrowia i życia

- Medycyna ratunkowa

- Organizacja ochrony zdrowia

- Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowotnego

- Farmakologia w ratownictwie

- Ewakuacja i transport poszkodowanych

6.

mgr Beata Zawadzka -Ząbkiewicz

- Język niemiecki zawodowy

Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Lubinie

OPIEKUN MEDYCZNY

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot nauczania

1.

mgr Katarzyna Chabior

- Zarys psychologii i socjologii

2.

mgr Elżbieta Galas

- Język migowy

3.

mgr Bożena Jankowska

- Pracownia zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych

4.

mgr Barbara Malińska

- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

5.

mgr Karolina Mucha

- Język niemiecki zawodowy

6.

mgr Danuta Szaflińska-Giłyk

- Podstawy przedsiębiorczości

7.

mgr Dorota Tymowicz

- Pracownia zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych

- Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

8.

mgr Bogumiła Wyrzykowska

- Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

- Zdrowie publiczne

- Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot nauczania

1.

mgr Katarzyna Chabior

- Podstawy psychologii i pedagogiki

2.

mgr Elżbieta Galas

- Język migowy

3.

mgr Mariola Grabowska

- Prowadzenie terapii zajęciowej

4.

mgr Anna Przygodzka

- Podstawy terapii zajęciowej

- Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

5.

mgr Bogumiła Wyrzykowska

- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Opiekunów Medycznych dla Dorosłych

Lp.

Nauczyciel

Przedmiot nauczania

1.

mgr Henryk Galas

- Fizyka i astronomia

2.

mgr Bożena Jankowska

- Anatomia, fizjologia i patologia

- Pracownia zabiegów higienicznych

3.

mgr Dorota Lenart

- Język polski

4.

mgr Joanna Mały

- Zdrowie publiczne

5.

mgr Danuta Szaflińska-Giłyk

- Postawy przedsiębiorczości

6.

 

- Matematyka

7.

mgr Dorota Tymowicz

- Zajęcia praktyczne

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business website hosting ticketing system Valid XHTML and CSS.

© 2010   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie. Liceum Profilowane. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Szkoła Zawodowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie bez zgody autorów zabronione.