forex trading logo

Dziennik elektroniczny

Nabór elektroniczny

Dla Rodziców
piątek, 09 stycznia 2015 08:08

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

Forma zebrania – tematyka

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Zebranie ogólne – zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły /WSO/, wymaganiami edukacyjnymi,  programami, regulaminami wewnątrzszkolnymi, kalendarzem i organizacją roku szkolnego, złożenie oświadczeń przez prawnych opiekunów.

03.09.2014 r. (środa)

godz. 16:00

Dyrektor,

Wychowawcy klas I – III

2.

Zebranie ogólne – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
w kl. III oraz informacja o praktykach zawodowych.

01.10.2014 r. (środa)

godz. 16:00

Dyrektor, Kierownik,

Wychowawcy klas III

3.

Zebranie ogólne – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
w kl. I - II.

22.10.2014 r. (środa)

godz. 16:00

Dyrektor,

Wychowawcy klas I – II

4.

Zebranie ogólne  – informacja o wynikach w nauce i zachowaniu, informacja o przewidywanych ocenach w kl. I - III.

17.12.2014 r. (środa)

godz. 16:00

Dyrektor,

Wychowawcy klas I – III

5.

Wywiadówki – podsumowanie pracy za I semestr.

14.01.2015 r. (środa) 

godz. 16:00 

Dyrektor,

Wychowawcy klas I – III

6.

Zebrania ogólne –  informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
w kl. I - III.

18.03.2015 r. (środa)

godz. 16:00

Dyrektor,

Wychowawcy klas I - III

7.

Zebrania ogólne –  informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
w kl. I - III.

13.05.2015 r. (środa)

godz. 16:00

Dyrektor,

Wychowawcy klas I - III

8.

Zebrania ogólne – informacja o przewidywanych ocenach
w kl. I – III.

10.06.2015 r. (środa)

godz. 16:00

Dyrektor,

Wychowawcy klas I – II 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business website hosting ticketing system Valid XHTML and CSS.

© 2010   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie. Liceum Profilowane. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Szkoła Zawodowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie bez zgody autorów zabronione.