forex trading logo

Dziennik elektroniczny

Nabór elektroniczny

Wykaz Podręczników 2015
poniedziałek, 07 lipca 2014 08:00

Wykaz podręczników dla kl. I Technikum

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

1.

Język polski

Chmiel M., Kostrzewa E.

Ponad  słowami. Kl.1. Cz. 1 i 2.  Zakres podst. Podręcznik do j. polskiego.

Wyd. Nowa Era

2.

Język  angielski

Cunnigham S.i in., Real Life. Elementary. Podręcznik  + zeszyt  ćwiczeń.

Wyd. Pearson Longman. Wyd. uaktual.

3.

Język  niemiecki

C. Tkadkeckowa i in.,

Genau 1 -podręcznik

Genau 1 – zeszyt ćwiczeń  

Wyd. LektorKlett

4.

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze

Nowa Era

5.

Historia

Roszak S., Kłaczkow J.,  Poznać przeszłość. Wiek XX.

Wyd. Nowa Era

6.

Wiedza o społeczeństwie

Janicki A., W centrum uwagi. Podręcznik dla szkół ponadgim.

Wyd. Nowa Era

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Neneman J. i 2in., Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości.

Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

8.

Geografia

Zaniewicz Z., Ciekawi świata. Geografia. Podręcznik. Zakres podst.

Wyd. Operon

9.

Biologia

Jakubik B., Szymańska R.,  Biologia. Podr. do szkół ponad.

Wyd. Operon

10.

Chemia

Meszko J., Chemia. Ciekawi świata. Podręcznik , zakres podst.

Wyd. Operon

11.

Fizyka

Fiałkowska M. (red.) Świat fizyki. Podr. dla szkół ponadgim. Zakres podstawowy.

Wyd. ZamKor

12.

Matematyka

1.Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 1. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie podst. i rozsz.

2.Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych. Matematyka.

Wyd. Nowa Era

13.

Informatyka

Gawełek  A., Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Boniek B., Edukacja dla bezpieczeństwa. Ciekawi świata

Wyd. Operon

15.

Religia

Świadek Chrystusa w kościele

Wyd. WAM

Wykaz podręczników dla kl. II Technikum

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

1.

Język polski

Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.

Wyd. Nowa Era

2.

Język  angielski

Cunnigham S.i in.,
Real Life. Pre-Intermediate.
Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń.

Wyd. Pearson Longman.
Wyd. uaktual.

3.

Język niemiecki

Motta G., Ćwikowska B.,   
Direkt  neu 1B.

Wyd. LektorKlett

4.

Podstawy przedsiębiorczości

Neneman J. i in., Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości.

Wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

5.

Matematyka

Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 2.  Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

Wyd. Nowa Era

6.

Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony

Wyd. ZamKor

7.

Biologia

( dla tech. ortopedy)

Kaczmarek D.i in., Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik  dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wyd. Operon

8.

Religia

Świadek Chrystusa w świecie

Wyd. WAM

Wykaz podręczników dla kl. III Technikum

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

1.

Język polski

Chmiel M., Równy M.,

Ponad  słowami. Podręcznik do

j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.2.  Cz. 2.

Wyd. Nowa Era

2.

Język  angielski

Cunnigham S.i in., Real Life. Intermediate. Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń.

Wyd. Pearson Longman. Wyd. uaktual.

3.

Język niemiecki

Motta G., Ćwikowska B.,
Direkt  neu 2A.

Wyd. LektorKlett

4.

Biologia
( dla tech. ortopedy)

Kaczmarek  D., Pengal M. .

Biologia 2. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Operon

5.

Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony.

Wyd. ZamKor

6.

Matematyka

Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

Wyd. Nowa Era

7.

Historia i społeczeństwo

1.Maćkowski T., Ojczysty Panteon
i ojczyste spory. Podręcznik.

2. Janicka I. , Rządzący

i rządzeni. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era

8.

Religia

Świadek  Chrystusa w świecie.

Wyd. WAM

Wykaz podręczników dla kl. IV Technikum

L.p.

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

1.

Język polski

Chmiel M., Pruszczyński R., Równy M. , Ponad  słowami. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i tech. Zakres podst. i rozsz.  Kl.3.  Cz.1 i 2.

Wyd. Nowa Era

2.

Język  angielski

Cunnigham S.i in., Real Life. Intermediate. Podręcznik + zeszyt  ćwiczeń.

Wyd. Pearson Longman.
Wyd. uaktual.

3.

Język niemiecki

Motta G., Ćwikowska B.,
Direkt  neu 2 B.

Wyd. LektorKlett

4.

Biologia
( dla tech. ortopedy)

Biologia 3. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyd. Operon

5.

Fizyka

(dla tech. optyka)

Fiałkowska M., Sagnowska B., Salach J., Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony.

Wyd. ZamKor

6.

Matematyka

1. Babiański W., Chańko L., Matematyka  3. Podręcznik do szkół ponagimn. Kształcenie ogólne w zakresie  rozsz.

2. Teraz matura 2015. Matematyka. Poziom podstawowy. Zbiór zadań i zestawów maturalnych.

Wyd. Nowa Era

7.

Historia i społeczeństwo

1. Centek J., Poznać przeszłość. Wojna  i wojskowość. Podręcznik.

2. Kłodziński K., i in. Poznać przeszłość. Europa

i świat. Podręcznik.

Wyd. Nowa Era

8.

Religia

Świadek Chrystusa w rodzinie.

Wyd. WAM

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business website hosting ticketing system Valid XHTML and CSS.

© 2010   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie. Liceum Profilowane. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Szkoła Zawodowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie bez zgody autorów zabronione.