forex trading logo

Dziennik elektroniczny

Nabór elektroniczny

Opiekun medyczny
środa, 09 kwietnia 2014 19:47

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące  kwalifikacje zawodowe:

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

- PLAN

- TERMINY KONSULTACJI

 

OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która realizuje świadczenia opiekuńczo-higieniczne nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi w środowisku szpitalnym lub domowym.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA: 

  • nauka w zawodzie Opiekun Medyczny trwa 1 rok (2 semestry)
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piątki i soboty (co 2 tygodnie)
  • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu Opiekuna Medycznego

Absolwenci kierunku Opiekun Medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania zawodu Opiekuna Medycznego.

Do zadań opiekuna medycznego należy: 

˗ rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej; 

˗ współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną; 

˗ pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich; 

˗ pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości; 

˗ wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej; 

˗ wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej; 

˗ pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego; 

˗ stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych; 

˗ dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich; 

˗ zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych; 

˗ pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością; 

˗ pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami; 

˗ udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie; 

˗ udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 


SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !!! 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!! 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business website hosting ticketing system Valid XHTML and CSS.

© 2010   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie. Liceum Profilowane. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Szkoła Zawodowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie bez zgody autorów zabronione.