forex trading logo

Dziennik elektroniczny

Nabór elektroniczny

Historia szkoły
wtorek, 02 listopada 2010 11:48

 

1.09.1972 - 31.08.1997

- Liceum Medyczne

1.09.1994

- utworzono Zespół Szkół Medycznych w skład którego wychodziły następujące szkoły:

  • Liceum Medyczne kształcące w zawodzie pielęgniarka
  • Medyczne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie: higienistka, stomatologiczna, pielęgniarka

31.07.1997

- likwidacja Liceum Medycznego

1.09.1994 - 31.08.2002

- Liceum Techniczne

31.08.2000

- rozwiązuje się Zespół Szkół Medycznych , a Liceum Technicznemu nadaje się osobny statut.

1.09.2001

- utworzenie Studium Pracowników Socjalnych na bazie Liceum Technicznego oraz utworzenie Zespołu Szkól Społeczno-Socjalnych w Lubinie

1.09.2002

- przekształcenie Liceum Technicznego w Liceum Profilowane w Zespole Szkół Społeczno-Socjalnych w Lubinie

1.09.2005

- Przekształcenie Studium Pracowników Socjalnych w Szkołę Policealną Służb Społecznych

Od 1.09.2005

- W skład Zespołu Szkół Społeczno - Socjalnych w Lubinie wchodzą następujące szkoły:

  • ZSSS -Szkoła Policealna Służb Społecznych
  • ZSSS - Liceum Profilowane

01.09.2010

- Przekształcenie Zespołu Szkół Społeczno – Socjalnych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business website hosting ticketing system Valid XHTML and CSS.

© 2010   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie. Liceum Profilowane. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Szkoła Zawodowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie bez zgody autorów zabronione.